Архів ДСП

Чорнобильський спецкомбінат

Київської області

a

Штати

В групі архіву 4 штатні одиниці :начальник групи архіву; 2 техніки 1 категорії; архіваріусphoto
Старостіна Тетяна Миколаївна

-

технік 1 категорії, призначається на посаду генеральним директором підприємства за поданням начальника відділу документального забезпечення.

Закінчила Полтавський кооперативний інститут за напрямком фінансової діяльності у 1990 році

Готують довідки на основі даних архіву, що стосуються призначення пенсій (заробітна плата , ф.122) та визначення статусу участі у ліквідації аварії на ЧАЕС, архівні довідки. Своєчасно та якісно виконують доведений обсяг робіт, несуть відповідальність за достовірність інформації наведених у архівних довідках; Беруть участь у створенні довідково-інформаційного фонду підприємства, розрахованого на застосування сучасних інформаційно-пошукових систем;photo
Тетеріна Ніна Василівна

-

архіваріус, призначається на посаду генеральним директором за поданням начальника відділу документального забезпечення.

Закінчила Київський суднобудівельний технікум у 1980 році.

Забезпечує добір, упорядкування, комплектування, використання, збереження архівних документів. Приймає участь у експертизі практичної цінності архівних документів, відборі матеріалів на постійне і тимчасове зберігання, складання актів про списання і знищення матеріалів, термін зберігання яких минув; Виконує роботу по упорядкуванню довідкового апарату, який полегшує облік і використання архівних матеріалів;виконує підбір матеріалу для підготовки архівних довідок;