Архів ДСП

Чорнобильський спецкомбінат

Київської області

a

Історія архіву

Фото архіву відсутнє


Наказом МНС України від 29.08.1997 № 212 шляхом злиття  засноване державне підприємство (ДП) «Чорнобильсервіс» до складу якого ввійшли наступні підрозділи:

Енергно-виробничий комплекс

Комплекс телекомунікацій

Транспортний комплекс

Комплекс громадського харчування

Житлово-комунальний комплекс

Дільниця постачання, зберігання та видачі ПММ

Культурно-оздоровчий та реабілітаційний комплекс

Дільниця роздрібної торгівлі

У 2000 році виникла потреба у створенні архіву підприємства. Було виділено приміщення за адресою м.Чорнобиль, вул.Полупанова 2 та призначено на посаду зав.архівом Андросову Ф.К., яка підпорядковувалась начальнику 1 відділу.

У 2001 році архів підпорядкували бухгалтерії підприємства .Штат архіву складався з завідувача архівом та архіваріуса.

Наказом МНС України від 09.12.2012 № 1086 створено державне спеціалізоване підприємство(ДСП) «Чорнобильський спецкомбінат», яке є правонаступником функцій, майнових прав і обов»язків

ДСП «РУЗОД»

ДП «Чорнобильсервіс»

ДП «СБК»

ДСНВП «Екоцентр»

ДСКП «Чорнобильська Пуща»

ДСВКВП «ЧВЕ»»

Архів підприємства підпорядкований відділу документального забезпечення та перейменований в групу архіву.

В архіві підприємства зберігають документи, які не віднесено до Національного архівного фонду (НАФ).

Архів створено з метою обліку та збереження документів постійного тривалого та тимчасового зберігання.

Архів здійснює:

- прийом, облік, систематизацію документів структурних підрозділів відповідно до установлених норм.

- роботу із складання науково-довідкового аппарату, що полегшує облік і використання архівних документів ( картотек, каталогів,довідок та інше.

-пошук необхідних документів

 - надання інформації працівникам підприємства про наявність документів.

 - видачу в установленному порядку справ, документів чи їх копій для службового використання  та для роботи в приміщенні архіву.

 - надання методичної допомоги працівникам структарних підрозділів підприємства в формуванні, підготовці та здачі документів в архів.

- контроль за вчасним надходженням в архів документів, завершених діловодством.

-  складання актів та знищення документів термін зберігання яких минув.

-  облік документів кількості справ, видача архівних довідок на основі даних архіву.

- архів зберігає завершені діловодством документи постійного збереження, що мають соціальне, економічне, наукове значення, документи довгострокового (понад 10 років) і тимчасового ( до 10 років) терміну збереження, необхідні в практичній діяльності, документи по особовому складу ліквідованих підрозділів

 

Архів очолює керівник групи, який призначається на посаду генеральним директом за поданням начальника відділу документального забезпечення.

Чисельність і категорії персоналу архіву визначаються штатним розписом підприємства згідно «Нормативів чисельності підприємств МНС в зоні відчуження».

До складу архіву входять

- техніки 1 кат. – 2 штатні одиниці

- архіваріус – 1 штатна одиниця

Посадові обов»язки, права та відповідальність завідувача архіву , визначаються посадовими інструкціями.

Група архіву підпорядкована відділу документального забезпечення підприємства.

В свою чергу державне спеціалізоване підприємство "Чорнобильський спецкомбінат" підпорядкований Державному агентству України з управляння зоною відчуження.

До 2000 року архіву на підприємстві не було. Документи зберігалися у структурних підрозділах за напрямками діяльності.